QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Tin tức

Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Nguyễn Du và Truyện Kiều tài trợ toàn bộ giải thưởng cá nhân của Cuộc thi đọc thuộc Truyện Kiều huyện Nghi Xuân

Đăng ngày 18-04-2023 10:00
415 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 18/4, tại Nhà văn hóa Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân đã tổ chức chung kết Cuộc thi đọc thuộc Truyện Kiều gắn với chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa Nguyễn Du năm 2023.

Thái Sinh
. . . . .