QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Tin tức

Chuẩn bị khai trương Văn phòng của Quỹ Nguyễn Du và Hội Kiều học Hà Tĩnh

Đăng ngày 12-01-2022 23:21
1048 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng 12 tháng 1 năm 2022, tại Văn phòng Quỹ Nguyễn Du và Hội Kiều học Hà Tĩnh trong khuôn viên Khu sinh du lịch sinh thái Green, Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh đã diễn ra lễ an vị tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Hoàng Trần Nhân Tông cùng 2 danh nhân văn hoá Thế giới: Đại Thi hào Nguyễn Du và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thái Sinh
. . . . .