QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Tin ảnh

Tài trợ cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều” đợt 3, khu vực phía Nam

Đăng ngày 05-07-2020 09:07
1059 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhằm động viên khuyến khích cuộc thi, Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều đã tài trợ cho thí sinh và Ban giám khảo cuộc thi 22.000.000 đồng.

Thái Văn Sinh
. . . . .