QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Tin tức

Hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều”

Đăng ngày 25-09-2020 11:13
1160 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đã có 14 tham luận được trình bày trong số 48 gửi đến Hội thảo. Một tiếng Việt của Nguyễn Du cũng là tiếng Việt cho muôn người, cho muôn đời - nó là của cải, là giá trị, là kho báu để khẳng định sự trường tồn của dân tộc trước mọi thử thách lịch sử.

. . . . .