QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Tin ảnh

Ra mắt Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Đăng ngày 25-09-2020 10:27
980 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cùng sự trăn trở, thôi thúc của các nhà Kiều học tâm huyết có uy tín, trên hết là nguyện vọng của nhiều tầng lớp nhân dân, với tấm lòng và trách nhiệm, 5 sáng lập viên Hà Văn Thạch, Võ Hồng Hải, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Hải Nam, Thái Văn Sinh đã triển khai thành lập Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều.

. . . . .