QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Tin ảnh

Triển lãm tranh minh họa Truyện Kiều và các di sản văn chương Đại thi hào Nguyễn Du

Đăng ngày 24-09-2020 11:16
1022 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Triển lãm trưng bày 150 bức tranh Truyện Kiều dưới góc nhìn minh triết Việt, 40 bức tranh sơn dầu khổ lớn, 500 ấn phẩm Truyện Kiều qua các thời kỳ và di sản văn chương Đại thi hào Nguyễn Du.

. . . . .