QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Hội thảo

Hội thảo "Nguyễn Du và truyện Kiều với quê hương Hà Tĩnh"

Đăng ngày 16-01-2020 17:17
940 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hội thảo “Nguyễn Du và truyện Kiều với quê hương Hà Tĩnh” do Hội Kiều học Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào ngày 18-11- 2015, tại thành phố Hà Tĩnh.

Thái Sinh
. . . . .