QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Hội thảo

Hội thảo khoa học Nguyễn Du - Puskin: tương đồng và khác biệt

Đăng ngày 16-01-2020 11:04
992 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hội thảo khoa học “Nguyễn Du, Puskin: tương đồng và khác biệt” diễn ra tại Hà Tĩnh vào sáng 27/9/2019. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện tiến tới Kỷ niệm 200 năm ngày mất của Danh nhân văn hoá Thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du vào năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh. Đã có 150 đại biểu gồm các lãnh đạo tỉnh Hà Tinh, các nhà khoa học, các hội viên hội Kiều học trong cả nước.

. . . . .