QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Hội thảo

Hội thảo “Doanh nhân với Truyện Kiều và Truyện Kiều với doanh nhân”.

Đăng ngày 16-01-2020 21:45
965 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hội thảo “Doanh nhân với Truyện Kiều và Truyện Kiều với doanh nhân” được tổ chức vào ngày 01/10/2017 nhân Kỷ niệm 197 năm này mất Đại thi hào Nguyễn Du (10-8 Đinh Dậu) và 13 năm ngày doanh nhân Việt Nam 13-10, Hội Kiều học Việt Nam đã phối hợp với Công ty Hanvico tổ chức.

Thái Sinh
. . . . .