QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Các bài nghiên cứu

SINH VẬT TRONG TRUYỆN KIỀU

Đăng ngày 17-01-2020 21:54
970 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ở bài viết này, tôi muốn thống kê xem bao nhiêu loài cây, bao nhiêu loài con đã xuất hiện trong Truyện Kiều.

VƯƠNG TRỌNG
. . . . .