QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Thông báo

Bao giờ nói hết chữ "Khi"

Đăng ngày 09-09-2021 08:47
1074 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đây là chương trình Truyền hình do Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều tài trợ cho Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh thực hiện, giới thiệu những giá trị xuyên quốc gia, xuyên thời đại của Nguyễn Du và Truyện Kiều. Chương trình thực hiện 1 sô/ tháng, thời lượng 5 phút, phát sóng 21h10 ph Chủ nhật cuối tháng và phát lại 03 lần trong tuần trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh. Để chương trình ngày càng hoàn thiện, rất mong muốn bạn yêu Nguyễn Du và Truyện Kiều gần xa góp ý, cung cấp kịch bản cho chương trình. Rất mong các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí cho Quỹ để đầu tư cho chương trình này.

Thái Sinh
. . . . .