QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Thông báo

Triển khai chương trình "Nguyễn Du và Truyện Kiều" trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh

Đăng ngày 02-02-2021 10:26
1039 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đây là một chương trình do Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều tài trợ cho Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh thực hiện, giới thiệu những giá trị xuyên quốc gia, xuyên thời đại của Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Thái Sinh
. . . . .