QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Thông báo

Trao thưởng cho 5 sinh viên CHDCND Lào tham gia cuộc thi tìm hiểu về Nguyễn Du và Truyện Kiều

Đăng ngày 24-09-2020 11:51
963 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa của ngành giáo dục Hà Tĩnh trong dịp kỷ niệm 255 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du.

. . . . .