QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Báo cáo

Tài trợ Cuộc thi Bạn đọc thuộc Truyền Kiều

Đăng ngày 16-01-2020 22:05
965 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Vừa qua Quỹ Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều (FNK) đã tài trợ tiền cho các thí sinh tham gia Cuộc thi Bạn đọc thuộc Truyền Kiều do Hội Kiều học Việt Nam tổ chức, gồm:

Thái Sinh
. . . . .