QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Thông báo

QUỸ NGUYỄN DU HỖ TRỢ 24 TRIỆU CHO CUỘC THI “BẠN ĐỌC THUỘC KIỀU” ĐỢT BỐN

Đăng ngày 28-11-2019 14:37
986 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong hai ngày từ 25 đến 26 tháng 7 năm 2020, tại Hà Nội, Hội Kiều học Việt Nam - UBND tỉnh Hà Tĩnh – Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam đã đồng tổ chức cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều” đợt 4. Tham dự chứng kiến cuộc thi có đồng chí Trần Đình Đàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, Giáo sư Nguyễn Đình Chú, lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Tĩnh và các nhà Kiều học trên địa bàn Hà Nội. Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều (Quỹ Nguyễn Du) đã hỗ trợ thí sinh và ban giám khảo cuộc thi 24 triệu đồng.

Thái Văn Sinh
. . . . .