QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Thông báo

Kiều còn lắm nỗi truân chuyên

Đăng ngày 23-08-2021 08:30
1033 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đây là một chương trình Truyền hình do Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều tài trợ cho Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh thực hiện, giới thiệu những giá trị xuyên quốc gia, xuyên thời đại của Nguyễn Du và Truyện Kiều.

. . . . .