QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Tin tức

GIẢI NHẤT CUỘC THI SÁNG TÁC VĂN TẾ ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

Đăng ngày 04-06-2020 17:11
1535 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để đáp ứng nhu cầu của độc giả, chúng tôi xin đăng bài văn tế đạt Giải nhất cuộc thi Sáng tác văn tế Đại thi hào Nguyễn Du của học giả Kha Tiệm Ly ( Thái Quốc Tế).

Thái Sinh
. . . . .