QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Thông báo

Cách sử dụng ngôn ngữ tài tình của Nguyễn Du trong Truyện Kiều

Đăng ngày 15-04-2021 08:47
1038 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đây là một chương trình Truyền hình do Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều tài trợ cho Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh thực hiện, giới thiệu những giá trị xuyên quốc gia, xuyên thời đại của Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Thái Sinh
. . . . .