QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Thông báo

Bác Hồ lẩy Kiều

Đăng ngày 19-05-2021 08:34
1388 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là người am hiểu sâu sắc truyện Kiều mà trong nhiều hoàn cảnh, trong các cuộc gặp gỡ, đối ngoại, Người đã luôn khéo léo vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, góp phần đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Mời các bạn cùng đón xem câu chuyện “Bác Hồ với việc lẩy Kiều”.

Thái Sinh
. . . . .