QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Trang chủ Tin tức

18 TUỔI, DỊCH THÀNH CÔNG TRUYỆN KIỀU RA TIẾNG ANH

Đăng ngày 16-06-2020 10:13
1156 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Những ngày này, một du học sinh Việt Nam ở Hoa Kỳ đã dịch xong Truyện Kiều khi anh mới 18 tuổi 6 tháng. Quả là một điều rất đáng phấn khởi cho những người yêu mến Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Viết & Đọc
. . . . .