Từ ngày : 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024

THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 26/02/2024

  • Thứ 3 Ngày 27/02/2024

  • Thứ 4 Ngày 28/02/2024

  • Thứ 5 Ngày 29/02/2024

  • Thứ 6 Ngày 01/03/2024

  • Thứ 7 Ngày 02/03/2024

  • Chủ nhật Ngày 03/03/2024

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ năm

Ngày 29-02-2024